تماس: 09123261374

بیمه های باربری

بیمه باربری یا بیمه‌ حمل‌ و نقل‌ كالا بیمه ای است‌ كه‌ بیمه‌گر ، درمقابل‌ دریافت‌ حق‌بیمه‌ متناسب‌ با پوشش‌ بیمه‌ای‌ از بیمه‌گذار ، تعهد می‌كند که چنانچه‌‌ مورد بیمه‌ در جریان‌ حمل‌ ‌از مبدأ به ‌مقصد مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ ، به ‌علت ‌وقوع ‌یكی ‌از خطرهای ‌تحت پوشش بیمه نامه ، ‌تلف‌ و یا دچار خسارت ‌شود و یا بیمه‌گذار یا ذی نفع ‌هزینه هایی در رابطه با این خطرها متحمل ‌‌گردد (درصورت قابل پرداخت بودن) ، زیان‌ وارده را جبران و هزینه های مذکور را پرداخت نماید.


تقسیم بندی بیمه های باربری براساس مبدا و مقصد جغرافیایی :

الف) بیمه باربری وارداتی

بیمه نامه باربری وارداتی بابت محمولاتی صادر می گردد که از یک یا چند کشور خارجی به مقصد ایران حمل میشود . با توجه به قوانين جاري کشور ، خرید اين نوع بيمه ‌نامه براي واردكنندگان اجباري مي‌باشد .

ب) بیمه باربری صادراتی

بیمه نامه باربری صادراتی بابت محمولاتی صادر می گردد که از مبداء ایران به مقصد سایرکشورهای جهان حمل میشود .

ج) بیمه باربری ترانزیت

بیمه نامه باربری ترانزیت بابت محمولاتی صادر می گردد که از یک یا چند کشور خارجی به یک یا چند کشور خارجی دیگر حمل میشود (مبدا و مقصد حمل کالای بیمه شده ایران نباشد) . در این نوع بیمه نامه ، ممکن است مورد بیمه از ایران عبور بکند یا عبور نکـند . بنابراین بیمـه های باربری ترانزیت را میتوان به 2 دستـه تقسیم بندی نمود :

  1. عبوری : در اینصورت مورد بیمه از داخل کشور ایران عبور می نماید . بعنوان مثال از مبدا امارات به مقصد ترکمنستان حمل شود .
  2. غیرعبوری : دراینصورت مورد بیمه از داخل کشور ایران عبور نمی نماید . بعنوان مثال از مبدا ترکیه به مقصد سوریه حمل شود .

د) بیمه باربری داخلی

بیمه نامه باربری داخلی بابت محمولاتی صادر میشود که از یک یا چند مبداء در داخل کشور به سایر مقاصد کشور حمل گردد. بنابراین مبدا و مقصد این نوع بیمه نامه در داخل کشور قرار دارد . این نوع بیمه نامه به 2 صورت زیر صادر می شود :

  1. موردی : این نوع بیمه نامه برای تجار و صاحبان کالایی که نیازمند تحت پوشش قراردادن محموله خود به منظور حمل از مکانی به مکان دیگر در داخل کشور می باشند ، ارایه می گردد .
  2. قراردادی: این نوع بیمه نامه برای تولید کنندگان ، تجار و موسسات حمل ونقل داخلی که فاقد مجوز صدور بارنامه رسمی هستند (مثل وانت بارها) و نیازمند تحت پوشش قراردادن محموله های متعددی در روز می باشند ، ارایه می گردد .

بیمه نامه باربری داخلی تابع شرایط و مقررات داخل کشور بوده و برحسب توافق بیمه گر و بیمه گذار می تواند خطرات متنوعی را تحت پوشش قرار دهد .

خطرات اصلی بیمه باربری داخلی عبارتند از :

تصادف ، آتش سوزی ، واژگونی و سقوط وسیله نقلیه و برخورد وسیله نقلیه با جسم خارجی یا جسم خارجی با آن.

خطرات اضافی بیمه باربری داخلی عبارتند از :

خسارات ناشی از بارگیری و تخلیه کالا ، پرت شدن کالا از روی وسیله نقلیه ، برخورد جسم خارجی با مورد بیمه ، سرقت کل محموله هر حمل با وسیله نقلیه.


انواع شرایط بیمه نامه های باربری

1- مجموعه شرایط A

در این کلوز کلیه خطرها بجز استثنائات مندرج در آن تحت پوشش می باشد.

2- مجموعه شرایط B

بر اساس آیین نامه شماره 8 بیمه مرکزی ج.ا.ا ، در بیمه نامه های باربری با کلوز B علاوه بر خطرهای تحت پوشش کلوز مذکور موارد زیر نیز به عنوان خطرهای اضافی ، تحت پوشش می باشد:

” عدم تحويل ، دزدي ، قلاب زدگي ، آبديدگي ، روغن زدگي ، شکست ، ريزش و خسارت ناشي از کالاهاي ديگر برحسب نوع کالا”

3- مجموعه شرایط C وC به انضمام عدم تحویل بسته کامل:

تعریف عدم تحویل : چنانچه یک یا چند بسته کامل از مورد بیمه یا کل آن به علت نامعلومی مفقود گردد و به صاحب کالا تحویل نشود ، خسارت وارده عدم تحویل نام دارد.

4- پوشش توتال لاس(Total Loss) :

براساس آیین نامه شماره ی 8 بیمه مرکزی ج.ا.ا ، در پوشش توتال لاس از بین رفتن کلی کالا دریک مرحله و در نتیجه آتش سوزی تحت پوشش می باشد . ولیکن بر اساس تعریف درج شده در شرایط خصوصی سیستم جامع اینشرکت پوشش توتال لاس به شرح زیر است :

“مورد بيمه فقط در صورت از بين رفتن كلی كالا در يك مرحله و در نتيجه آتش سوزي يا غرق کشتي يا سقوط هواپيما ، بيمه مي باشد.”

لازم به یادآوری است این پوشش ، مجموعه شرایط پیوست ندارد.


شرایط عمومی بیمه های باربری :

منظور از شرایط عمومی ، مفاد مواد یکم الی نوزدهم مندرج در ظهر بیمه نامه های باربری وارداتی ، صادراتی و ترانزیت است که شامل سرفصل های تعاریف ، شرایط و استثنائات می باشد.

شرایط عمومی براساس قانون و مقررات بیمه هرکشوری که بیمه گر مقیم آن است تدوین می گردد و بیمه گر و بیمه گذار ملزم به رعایت آن می باشند.


بیشتر بدانیم: